Tjenester & priser høsten 2023


 • Offshore kr 1870,-
 • Førerkort kr 750,-
 • Adopsjon kr 580,-
 • Spesielt utfyllende attest adopsjon     kr 1260,-
 • Fritidsdykker kr 1200,-
 • Fallskjerm kr 1200,-
 • TT-kort kr 580,-
 • P-plass kr 365,-
 • Enkle attester kr 235,-
 • Enkle attester på annet språk kr 300,-
 • Norges motorsportforbund kr 580,-
 • Antidoping Norge kr 580,-

·Legeforeningens helbredsformular 1 kr 580,-

·Akutt sykdom ved fremmøte militær kr 580,-

·Tjeneste i Norges internasjonale styrker kr 900,-

·Misjonsselskapenes helseattest kr 950,-

·Røde kors helbredsattest kr 850,-

·Norsk utviklingshjelp kr 900,-

·Aspiranter til politihøgskolen kr 990,-

·Sivilforsvaret kr 550,-

·Utvekslingsstudenter/-elever kr 790,-

·Helbredsattest skoler/kurs/leirskole kr 600,-

·Søknad om opptak spesialskoler kr 890,-

·Marathon, langløp, ski (inkl EKG og spiro) kr 1050,-

·Attest amatørbokser kr 900,-

Ikke møtt til time – uten avbestilling innen 24 timer:

 • Ikke-spesialist: 188,-
 • Spesialist: 304,-
 • Ikke møtt til time for      attest: 500,-

Eventuelt andre attester etter særlig avtale. Eventuelt tillegg for konsultasjoner, eller for spesielle prøver.

Priser prøver og utstyr som ikke dekkes av trygden

·Mirena-spiral kr 1400,-

·Akuttmedikamenter kr 50,-

·Kateter kr 120,-

·Uringlass kr 10,-

·Urinposer kr 10,-

·Tillegg ultralyd kr 30,-

·Overvåket urinprøve (ikke LAR) kr 150,-

·Voltaren-injeksjon kr 25,-

·Munnbind kr 10,-

·Engangsutstyr til 24-timers EKG kr 350,-

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld/legevakt
179/301
Sykebesøk på dagtid/kveld
240/384
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk
56/41
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud
64
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver
64
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment
62

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

Tillegg for konsultasjon/sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen
127

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer

--- Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.
75
--- Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.
113
--- Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m.
161
--- Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.
219
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v.
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
193/313
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette
Etter kostnad

Prisgruppe