Ansatte

Frank Thomas Brodschøll

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Overlegepermisjon fra 01.03.24

Vikar: Kjersti Sjuvsen Edvardsen

Kjersti Louise Hodne

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Trygve Gil Bjordal

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Permisjon fra 02.10.23, Vikar: Børge Eiring

Lise Heidi Vaaland Dybdahl

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Sykehjemslege

Christina Frantzen Herdlevær

Lege i spesialisering (LIS1)


Ellen Sofie Østebø

Sykepleier

Hege Grønnevik

Sårsykepleier

Elin Haugvaldstad Voll

Sykepleier

Kristin Aske

Diabetessykepleier

Vikar:

Janita Schønning

Sykepleier

Vikar:

Mari Dalaker

Ambulansearbeider

Rennesøy legekontor