Ansatte

Frank Thomas Brodschøll

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Ferie uke 26, 27, 30, 31

Kjersti Louise Hodne

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Ferie uke 28, 29, 31, 32

Overlegepermisjon fra 16.09.24 - 16.01.24.

Vikar: Børge Eiring

Trygve Gil Bjordal

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Permisjon til 16.09.24. 

Vikar: Børge Eiring

Lise Heidi Vaaland Dybdahl

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Sykehjemslege

Ferie uke 27, 28, 31,32

Christina Frantzen Herdlevær

Lege i spesialisering (LIS1)

01.03.24-01.09.24

Ellen Sofie Østebø

Sykepleier

Hege Grønnevik

Sårsykepleier

Elin Haugvaldstad Voll

Sykepleier

Kristin Aske

Diabetessykepleier

Vikar:

Janita Schønning

Sykepleier

Vikar:

Mari Dalaker

Ambulansearbeider

Rennesøy legekontor