Børge Eiring er vikar for fastlege Trygve Gil Bjordal fra oktober 2023.

Legekontoret

Fredag 10. november 2023

Vil telefonen og laboratoriet være steng på grunn av kurs. Ved øyeblikkelig hjelp ring Stavanger legevakt på telefon nr: 116117 

eller 113 hvis det står om liv.