Børge Eiring er vikar for fastlege Trygve Gil Bjordal fra oktober 2023.

Legekontoret

Fastlege Frank Thomas Brodschøll har overlegepermisjon fra 01.03.24. Vikar: Kjersti Sjuvsen Edvardsen.