Børge Eiring er vikar for fastlege Trygve Gil Bjordal fra oktober 2023.